شرکت سایپا موفق به دریافت تندیس طلای لجستیک شد

همزمان با برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی لجستیک، زنجیره تامین و توزیع، همایش دومین دوره جایزه ملی لجستیک ایران نیز برگزار شد و در این همایش شرکت سایپا در حوزه بنگاه های صنعتی موفق به کسب تندیس طلا و در حوزه لجستیک درون بنگاهی موفق به دریافت تندیس نقره شد.
با پوشش کامل بودجه سال 1393 در نیمه دی ماه

تعدیل مثبت 102% سود رایان سایپا اتفاق افتاد

شرکت رایان سایپا توانسته با پوشش کامل بودجه خود در نیمه دی ماه سال جاری، سود سهام پیشنهادی را با 102 درصد افزایش به رقم 276 ریال برساند.
قبلی۵بعدی